Wondery Trading Co., Ltd
Nhà Sản phẩm

Máy uốn tự động

hd hd hd hd

Máy uốn tự động

Máy uốn tự động 380V 50Hz với chức năng cắt và tạo hình

Máy uốn tự động 380V 50Hz với chức năng cắt và tạo hình

Máy uốn tự động Loại Servos, Máy bay hơi Serpentine Bender

Máy uốn tự động Loại Servos, Máy bay hơi Serpentine Bender

Máy uốn tự động điều khiển PLC cho ống bay hơi nhôm Serpentine

Máy uốn tự động điều khiển PLC cho ống bay hơi nhôm Serpentine

Máy uốn tự động 7.5KW cho thiết bị HVAC Uốn ống dài

Máy uốn tự động 7.5KW cho thiết bị HVAC Uốn ống dài

Small U-shape Hairpin Tube Bender

Small U-shape Hairpin Tube Bender

Máy tích hợp ống CNC (Cắt, tạo hình cuối, đục lỗ) từ TUYỆT VỜI

Máy tích hợp ống CNC (Cắt, tạo hình cuối, đục lỗ) từ TUYỆT VỜI

Máy uốn tóc U Shape, Máy uốn ống đồng tự động

Máy uốn tóc U Shape, Máy uốn ống đồng tự động

Page 1 of 1